Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Vallavara müük avalikul suulisel enampakkumisel

Vallavara müük avalikul suulisel enampakkumisel

  

Haaslava Vallavalitsus müüb 12. aprillil 2017 avalikul suulisel enampakkumisel Haaslava vallale kuuluvad alljärgnevad maaüksused:

1. Mõra külas asuv Lombi maaüksus (katastritunnus 18501:001:0095), suurusega 3,35 ha, alghinnaga 10 050 eurot;

2. Haaslava külas asuv Lombi maaüksus (katastritunnus 18501:001:0096), suurusega 1,86 ha, alghinnaga 5580 eurot.

Avaliku suulise enampakkumise läbiviimist reguleerib Haaslava Vallavalitsuse 22.veebruari 2017 korraldusega nr 44 kinnitatud suulise enampakkumise läbiviimise kord, mis sätestab:

1. Suuline enampakkumine viiakse läbi 12. aprillil 2017  kell 16.00 Haaslava Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.                                                                

2. Enampakkumisest osavõtmiseks peab osavõtja poolt olema tasutud tagatisraha 10% müüdava vara alghinnast ja eraldi maksega enampakkumisel osalemise tasu 19 eurot hiljemalt enampakkumise ajaks Haaslava Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE531010102034612006 selgitustega „vallavara enampakkumine, maaüksuse ostu tagatisraha " ja „osalemistasu enampakkumisel“.
3. Varaga on võimalik tutvuda kohapeal, selleks eelnevalt kokku leppides: Jüri Raudseping, telefon: 50 94 896.

4. Enampakkumise võitja peab tema poolt osta soovitud maaüksuse eest tasuma ja ostu-müügilepingu sõlmima kahe kalendrikuu jooksul temale võitjaks tunnistamise otsuse teatavakstegemisest.

5. Enampakkumisel mittevõitjaks osutunutele tagastatakse tagatisraha 5 tööpäeva jooksul peale vallavalitsuse poolt enampakkumise võitja väljakuulutamist.

6. Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524