Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Osale rahvaküsitlusel!

Haaslava Vallavolikogu otsustas oma 15.02.2017 istungil kaasata kohalikud elanikud avaliku hüve pakkuva objekti rahastamise otsustusprotsessi.

Välja on pakutud alljärgnevad objektid:
1) Aardla küla korvpalliplatsi renoveerimine;
2) Aardlapalu linnuvaatlustorni renoveerimine;
3) Eesti Lennundusmuuseumi eksponaatide arendamine;
4) Lange Motokeskuse kardikeskuse ehituse kaasfinantseerimine;
5) Mõra küla külamaja renoveerimine;
6) Priiuse Seltsimaja lava rekonstrueerimine;
7) Roiu ettevõtlusala detailplaneeringu läbiviimine;
8) Turvakaamerate paigaldamine avalikku ruumi.
Täpsemat infot objektide kohta saab siit:

Küsitlus viiakse läbi ajavahemikul 01.03-31.03.2017 Haaslava valla kodulehel.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 16-aastasel isikul, kelle elukohaks rahvastikuregistris seisuga 01.02.2017 on märgitud Haaslava vald.

Rahvaküsitlusel enim poolehoidu saanud objekti rahastamiseks on Haaslava valla eelarves ette nähtud 16 000 eurot.

Küsitlusele saab vastata siin:

Aktiivset osalemist!

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524