Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Kutse vallavolikogu 21.06.2017 istungile

Haaslava Vallavolikogu istung toimub 21. juunil 2017. a kell 16.00 vallamajas

Päevakorraprojekt:

1) Revisjonikomisjoni arvamuse esitamine Haaslava valla 2016. aasta majandusaasta aruande kohta Ettekandja I. Talbonen

2) Haaslava valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Ettekandja E. Jaanus

3) Nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks Ettekandjad E. Jaanus ja P. Lomp

4) Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine Ettekandja P. Lomp

5) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Ettekandja P. Lomp

 

 

Palume eelnõude parandusettepanekud esitada hiljemalt 19.06.2017 vallavalitsuse kantseleisse või   e-posti aadressil annika@haaslava.ee

 

 

 

 

 

 

Taivo Kirm

Volikogu esimees

 

           

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524