Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Liitu projektiga "Internet koju"

Tartumaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.

 

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

 

Projekt „Internet koju“ hõlmab kokku nelja maakonda ja 59 kohalikku omavalitsust ning selle raames valmib ca 7 000 kilomeetrit valguskaabli jaotusvõrku ning ühendatakse ligi 25 000 tarbijat. Tegemist on Baltimaade ühe suurima tervikliku sidevõrgu arendusprojektiga.

 

Viimaste aastate jooksul on Haaslava valda rajatud märkimisväärsel hulgal lairibavõrku, et nüüd jätkata nn "viimase miili" rajamisega eesmärgiga vähemalt 90% elanikkonnast ühendada valguskaablivõrku. See annab võimaluse tarbida taskukohaselt kaasaegseid kiireid ja stabiilseid sideteenuseid (internet, TV, telefon, nutika kodu lahendused, valvekaamerad jne).

Selleks, et kaardistada reaalseid huvilisi, palume kõigil soovijatel

 

www.internetkoju.ee leheküljel oma huvi väljendada ning jätta keskkonda ka vajalikud kontaktandmed. Kuna toetust "viimase miili" rajamiseks annab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siis nemad teevad maakonnapõhiseid otsuseid, kus oluliseks kriteeriumiks on reaalne huvitatute hulk. See tähendab, et mida rohkem inimesi enda soovi väljendab, seda suurem on ka tõenäosus Tartumaal toetuse saamiseks.

 

Hetkel on hinnatud, et maksimaalseks ühekordseks tasuks liitumisel on kuni 150 eurot ühe liitumispunkti kohta (kortermajal 150 eurot ühe trepikoja kohta), kuid loodame, et suure huviliste arvu korral on ka see summa märkimisväärselt väiksem.  Hiljem, kui projekteerimine on juba teostatud, ei pruugi projekti raames olla enam võimalik uute liitumissoovidega arvestada ning sellisel juhul tuleb liitumine teostada eritellimusena. Selline üksiku liitumispunkti lisamine on aga kulukas. Sooviavaldus ei ole siduv ja võimalikku liitumistasu küsitakse alles pärast täiendava kirjaliku kinnituse saamist ning ühenduse valmisehitamist. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31. augustini 2017.

 

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on kohalike omavalitsuste poolt loodud organisatsioon, kes tegeleb sidevõrkude arendamisega maal ja linnade eramajade piirkonnas.

 

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524