Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Teade Kurepalu-Aardlapalu kregliiklustee ehituse alustamisest

Lp. Maaomanikud ja vallakodanikud

 

Anname teile siinkohal teada, et algamas on Kurepalu-Aardlapalu kregliiklustee ehitus. Ehitusega on planeeritud alustada juba järgmisel nädalal (so 27. nädal) ja tööde lõpptähtajaks on määratud 10.10.2017.

 

Tööde teostajat (AS Sahkar) esindab Arvi Kasvandik, tel 53226516.

Valla poolseks kontaktisikuks on maa- ja ehitusnõunik Heiki Tooming.

 

 

Haaslava Vallavalitsus

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524