Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Tunnusta kodanikuühiskonna tegijaid

Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusselts, Domus Dorpatensis,  Kodukant Tartumaa, Tartu Maavalitsus ja Tartu Linnavalitsus üheskoos otsivad 2017. aasta

  • aktiivseid kodanikuühendusi,
  • aktiviste-vabakondlasi ja
  • vabasektori toetajaid.

 

Soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

 

2017. aasta mittetulundusühenduse nimetus antakse organisatsioonile kelle tegevus on aasta jooksul  toonud kaasa olulise positiivse muudatuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.

 

Valikukriteeriumid:

·         sotsiaalne kõlapind, kasuteguri suurus ja kvaliteet,

·         hõlmatud sihtgrupi suurus ja noorte kaasatus; koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,

·         uudne lähenemine probleemile/uus idee,

·         organisatsiooniline võimekus,

·         tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.

 

2017. aasta vabakondlasena tunnustatakse vabatahtlikuna tegutsenud inimest ning oluline on,  millist väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.

 

Valikukriteeriumid:

·         kandidaadi poolne tegevus ei peaks kuuluma tema rahaliselt tasustavate tööülesannete hulka,

·         kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena -  sotsiaalne kõlapind, uudsus, vabatahtlikuna tegutsemise aeg ja millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.

 

2017. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana tunnustatakse kohalikku omavalitsust, eraisikut või äriühingut, kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna loomisel, toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel.

 

Valikukriteeriumid:

·         hea toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (kohalik omavalitsus, äriettevõte, mittetulundusühendused) gruppide vahel,

·         rahaline/mitterahaline panus.

 

Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Ankeet täidetav elektroonselt Tartu Ärinõuandla kodulehel www.tartu.ee/arinouandla.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 30. oktoobrini 2017.
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga, lisaks kahte nominenti tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimub 23. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

 

Lisainfo:

Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla

Tel 742 8491, 5664 8135 ja e-post: kadri@tartu.bas.ee

Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Tartu maavalitsus.

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524