Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Stipendiumikonkurss Tuleviku tähed

Kastre valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiaga „Tuleviku tähed“ ja sellega kaasneva tähelepanu

osutamisega tunnustatakse Kastre valla noori, kes erinevatel aladel (kultuur, haridus, sport) on saavutanud edu

nii maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil. Lisaks soovime ära märkida ja tunnustada ka

noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega palume ka nende nimed ja lühitutvustused dokumentidele

lisada. Tuleviku täheks võib esitada ka gruppe ja kollektiive. Preemia määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme ning loodetakse nende positiivsele

eeskujule valla kultuuri-, hariduse ja spordielule.

Arvestatakse 2017. aasta kalendriaasta saavutusi.

 

Preemia taotlemine:

  Kandidaadiks saab olla kuni 26-aastane rahvastikuregistris registreeritud Kastre valla elanik või elanikud.

  Tuleb esitada järgmised dokumendid: lapsevanema/soovitaja/ kandidaadi avaldus; kirjalik lühiülevaade

kandidaadi saavutustest ja huvitegevusest; diplomi(te), aukirja(de) jms koopiad,

juhendajate/treenerite/õpetajate lühikirjeldused

  Avaldus tuleb esitada 31. jaanuariks 2018 kultuurispetsialistile rasmus.toompere@kastre.ee 

 ja sealt läheb see edasi kultuuri- ja spordikomisjonile läbivaatamiseks, kes esitab kandidaadid

kinnitamiseks vallavalitsusele.

 

Preemiad on rahalised: I preemia 300€, II preemia 200€ ja III preemia 100€.

Preemia laureaadid kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.


 

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524