Valimised 2013. aastal

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
2017
2013
2009
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Valimiseks valimisringkonna moodustamine
Vallavolikogu liikmete arvu määramine
Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine
Valimisjoaskonna moodustamine
Valimiskomisjoni asukoha määramine

Haaslava valla Valimiskomisjoni otsused
nr 1 - Haaslava valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine
nr 2 - Haaslava valla valimiskomisjoni tööaja määramine 
nr 3 - Haaslava valla valimisliitude registreerimine
nr 4 - Haaslava valla Kandidaatide registreerimine
nr 6 - Haaslava valla volikogu liikmete registreerimine
nr 7 - Haaslava valla volikogu asendusliikmete registreerimine
nr 8 - Haaslava valla lisamandaatide registreerimine
nr 9 - Haaslava vala volikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine  

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524