Valimised 2013. aastal

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Kom.teenuste hinnad
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Ametijuhendid
Palgaandmed
Valimised
2013
2009
Taotluse vormid
Sihtnumbrid
Arendusseltsi info
Teabenõue
e-vormid
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Valimiseks valimisringkonna moodustamine
Vallavolikogu liikmete arvu määramine
Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine
Valimisjoaskonna moodustamine
Valimiskomisjoni asukoha määramine

Haaslava valla Valimiskomisjoni otsused
nr 1 - Haaslava valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine
nr 2 - Haaslava valla valimiskomisjoni tööaja määramine 
nr 3 - Haaslava valla valimisliitude registreerimine
nr 4 - Haaslava valla Kandidaatide registreerimine
nr 6 - Haaslava valla volikogu liikmete registreerimine
nr 7 - Haaslava valla volikogu asendusliikmete registreerimine
nr 8 - Haaslava valla lisamandaatide registreerimine
nr 9 - Haaslava vala volikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine  

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524